Terapia grupowa:

Prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży.
Terapia grupowa jest szczególnie efektywna w problemach rozwojowych, psychologicznych, wychowawczych
Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zróżnicowanej metodyce w pracy terapeuty czy psychologa – na zajęciach wykorzystywane są m.in.:
Socjoterapia, psychoterapia Poznawczo- Behawioralna, metody Neurolingwistycznego Programowania, metoda Dennisona i Weroniki Sherborne, choreoterapia, artterapia, techniki relaksacyjne, psychologiczne gry i zabawy grupowe, drama itp.
Wiodącym, ogólnym celem grupowych zajęć terapeutycznych jest wielostymulacja rozwoju a więc  dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń -pobudzających- poznawczo,  wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności  społecznych.

Budzimy i rozwijamy:
Ciekawość poznawczą i twórczą, odwagę w myśleniu i działaniu, korzystanie z wyobraźni.
Chęci i sposobów -pochłaniania wiedzy.
Pobudzamy rozwój społeczny, umiejętność komunikacji, pracy w grupie (zaistnienia w grupie).
Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową, wyrażania i nazywania emocji.
Radzenia sobie z lękami, frustracjami, agresją i nieśmiałością.
Uczymy tego co przyda się przez całe życie : umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami, myślenia i reakcji i zaskakujących i trudnych sytuacjach.
1) Przynależność grupową klasyfikuje Terapeuta
spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu w środy i czwartki
ilość uczestników w grupie max 10- 1 godzina 40 zł

przy oplacie za cały mc/ 200 zł (płatne z góry)
opłata miesieczna za 2 dzieci -250 zł