Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by odczucia mogły być użyte do celowego działania. Gdy mózg właściwie rozpoznaje, segreguje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, dotyku) dziecko rozwija się prawidłowo.

Na czym polegają zaburzenia integracji sensorycznej?

Polegają na nieefektywnym przetwarzaniu sygnałów płynących z różnych zmysłów przez układ nerwowy. reklama W konsekwencji dochodzi do nietypowych, zbyt słabych lub nadmiernych, reakcji na bodźce. Pojawiają się np. trudności z zachowaniem właściwej postawy ciała, problemy w opanowywaniu nowych zadań ruchowych (np. jazda na rowerze), czy też niechęć do uczestnictwa w zabawach ruchowych i grach sportowych.

W młodszym wieku szkolnym mogą to być kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) lub problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu czy też przepisywaniu z tablicy.

Jakie problemy są wskazaniem do zgłoszenia się do terapeuty?

Do najczęstszych, łatwo dostrzegalnych objawów pojawiających się w okresie przedszkolnym, należą trudności z utrzymaniem równowagi – dziecko często potyka się, przewraca. Ponadto często występuje słaba koordynacja ruchowa. Malec niechętnie rysuje, nieprawidłowo trzyma nożyczki, ma kłopoty z samodzielnym ubieraniem się, zapinaniem guzików, posługiwaniem się sztućcami. Pojawiają się problemy związane z awersją do mycia włosów, twarzy, uszu, czesania włosów, obcinania paznokci, czy unikanie zabaw związanych z brudzeniem rąk. Może wystąpić wyjątkowa wrażliwość na bodźce słuchowe, obniżona wrażliwość na ból, niezwracanie uwagi na zimno.

Dla kogo przeznaczona jest metoda integracji sensorycznej (SI)?

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu. Adresatami są także dzieci ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, czy niepełnosprawnością intelektualną. Warto pamiętać, że z zaburzeń integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną same, a problemy w przetwarzaniu wielozmysłowym będą rosły wraz z nimi. Dlatego tak ważne jest wczesne zdiagnozowanie i objęcie terapią SI wszystkich dzieci, które takich zabiegów wymagają.

Na czym polega terapia metodą integracji sensorycznej?

Rozpoczęcie terapii SI poprzedzone jest dokładną diagnozą rozwoju dziecka opartą na testach południowokalifornijskich oraz obserwacji klinicznej. Terapeuta przeprowadza też szczegółowy wywiad z rodzicami. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Głównym zadaniem terapii jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Dzieci bardzo lubią wszystkie terapeutyczne zabawy i chętnie biorą w nich udział.

Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/4972610,integracja-sensoryczna-pomaga-w-problemach,id,t.html