DYSLEKSJA

STOP DYSLEKSJI Bezpłatne badania przesiewowe wykrywające symptomy dysleksji!

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne z dziećmi, u których zauważa się:

  • trudności z opanowaniem prawidłowych nawyków podczas rysowania i pisania (np.trudności w odtwarzaniu figur, rysowaniu szlaczków, niewłaściwe trzymanie ołówka)
    trudności z łączeniem elementów w całość, wyodrębnianiem szczegółów, dostrzeganiem podobnych ale inaczej ułożonych elementów (np. liter b-d, figur)
  • trudności z uczeniem się i zapamiętywaniem wierszyków, rymowanek, ze stosowaniem przyimków określających stosunki przestrzenne (nad i pod), kłopoty z odtwarzaniem sekwencji (np. dni tygodnia)
  • problemy ze zrozumieniem przeczytanego tekstu, czyta wolno, myli wyrazy
  • zarzuca mu się, że nie uważa,nie słucha poleceń i
  • niską sprawność ruchową w zakresie ruchów całego ciała (np. słabo funkcjonuje w zabawach ruchowych, jest niezdarne, wykazuje trudności w czynnościach samoobsługowych)

§
Nie
bagatelizuj tego!!!

§
Jeżeli
odpowiednio wcześnie zareagujesz
– zminimalizujesz konsekwencje powyższych objawów.

§
Bardzo
ważne w pracy z dzieckiem, u którego obserwuje
się fragmentaryczne deficyty rozwojowe jest to, aby
jednocześnie
usprawniać wszystkie funkcje poznawcze ze zwróceniem
szczególnej uwagi na te,
które są niezbędne do nauki czytania i pisania.

§
Zajęcia
przez nas proponowane mają na celu
usprawnienie:

§
funkcji
słuchowo – językowych,

§
funkcji wzrokowych,

§
koordynacji wzrokowo – ruchowej,

§
pamięci wzrokowej, ruchowej, słuchowej,

§
orientacji przestrzennej,

§
uwagi.

 

W dysleksja trakcie zajęć dziecko ćwiczy umiejętności, które sprawiają mu trudności, ale także poprzez różne gry i zadania uczy się oraz nabywa nowe zdolności. Jeżeli nie pomoże się
dziecku we wczesnym etapie rozwoju, problem będzie rósł razem z nim.

Trudności wywołane dysleksją, problemami rozwojowymi bądź niemożnością przebywania wśród rówieśników (np. w sytuacji opuszczania przedszkola/szkoły ze względu na częste pobyty w szpitalu) mogą spowodować kłopoty szkolne oraz przypięcie łatki -gorszego.

Efektem braku odpowiedniego wsparciamoże być stopniowe wycofywanie się oraz utrata ambicji.

Nie czekaj skontaktuj się z naszymi specjalistami. tel.: 884 84 84 99