PROWADZIMY ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OBECNIE NABÓR DO GRUPY DZIECI 7-9 i 10-12 LAT Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA W DOMU I SZKOLE

PROBLEMY :

 • TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
 • ZABURZENIA EMOCJI I ZACHOWANIA
 • NADPOBUDLIWOŚĆ, ADHD
 • MUTYZM
 • ASPERGER I AUTYZM
 • NIEŚMIAŁOŚĆ
 • TRUDNOŚCI W ADAPTACJI W NOWYM ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM LUB SZKOLNYM
 • AGRESJA
 • NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
 • ZABURZENIA UWAGI

Terapia indywidualna:  

psychologiczna, pedagogiczna, neuroterapia, logopedia, Si, kinezjologia, Metoda Dobrego statru itp.

Terapia grupowa:

 • Prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży.
  Terapia grupowa jest szczególnie efektywna w problemach rozwojowych, psychologicznych, wychowawczychWiodącym, ogólnym celem grupowych zajęć jest dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń -pobudzających- poznawczo,  wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności  społecznych.
  Budzimy i rozwijamy:
 • Ciekawość poznawczą i twórczą, odwagę w myśleniu i działaniu, korzystanie z wyobraźni.
 • Chęci i sposobów -pochłaniania wiedzy.
 • Pobudzamy rozwój społeczny, umiejętność komunikacji, pracy w grupie (zaistnienia w grupie).
 • Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową, wyrażania i nazywania emocji.
 • Radzenia sobie z lękami, frustracjami, agresją i nieśmiałością.
 • Uczymy tego co przyda się przez całe życie : umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami, myślenia i reakcji i zaskakujących i trudnych sytuacjach.
 •  Przynależność grupową klasyfikuje Terapeuta
  spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu we wtorki godzina 18;00
  ilość uczestników w grupie max 10- 1 godzina 40 zł

przy oplacie za cały mc/ 200zł (płatne z góry)
opłata miesieczna za 2 dzieci -300 zł