mgr Małgorzata Pysiewicz

Neurologopeda, glottodydaktyk, pedagog, terapeuta metodą werbo – tonalną.

Jestem osobą sukcesywnie podnoszącą swoje kwalifikacje, zdobywającą nowe umiejętności, by jak najlepiej i najskuteczniej łącząc elementy zdobytej wiedzy, pomóc dzieciom i dorosłym w ich  codziennym funkcjonowaniu, oraz lepszym komunikowaniu się z otoczeniem.

Szkoły, kursy i warsztaty:

 • Uniwersytet Szczeciński – Pięcioletnie magisterskie studia pedagogiczne
 • Uniwersytet Szczeciński – Podyplomowe studia z zakresu Język Polski
 • Uniwersytet Szczeciński – Podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki                                                     Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • Uniwersytet Szczeciński – Podyplomowe studia z zakresu Logopedii                                           i Glottodydaktyki
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny – Neurologopedia
 • Salon edukacyjny „Empiria”:

          Funkcjonalna terapia ręki- doskonalenie sprawności manualnej

          i grafomotoryki na zajęciach z dziećmi.

 • Centrum Kształcenia Aternatywnych Metod Komunikacji w Szczecinie:

          Poziom średniozaawansowany kursu Systemu Językowo – Migowego

 • Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej:

          Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej polegająca na                wzmocnieniu lub wytworzeniu świadomości ciała, równoważeniu napięcia           mięśniowego, aktywizowaniu mechanizmów integracji sensoryczno –           motorycznej.

 • Gabinet logopedyczno – pedagogiczny „Global”

          Trzystopniowe warsztaty : ”Wykorzystanie elementów metody

          werbo – tonalnej” w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy

 • Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki:

          warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo –                 profilaktycznych „Spójrz Inaczej”

 • Warsztaty pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Neurologopedycznego i Stowarzyszenia Alzheimerowskiego:

         ٭Diagnoza różnicowa we wczesnej fazie poudarowej”,

         ٭Diagnoza i terapia dysfagii”,

         ٭Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych

            w teorii i praktyce”

 • Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku:

         „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”

 • Fundacja Bonum Commune:

         warsztaty szkoleniowe „Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży –        następstwa-diagnostyka i planowanie terapii.