mgr Karolina Matuć

psycholog, pedagog (specjalność –  resocjalizacja)

Zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci. Wspieram dzieci w ich wszechstronnym rozwoju oraz radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W swoim działaniu koncentruję się na odkrywaniu
i wzmacnianiu potencjału dziecka, zwłaszcza tego uznanego za „inne”, odbiegające od powszechnie przyjętego wzorca „grzecznego” ucznia. Prowadzę psychoedukację dla rodziców, pomagam im
w doborze skutecznych metod wychowawczych. Specjalizuję się w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na wsparcie emocjonalne oraz rozwój ich umiejętności psychospołecznych, które pomagają w lepszym funkcjonowaniu w grupie.

Podstawą mojej pracy jest otwartość na małego człowieka. Uważam, iż każde dziecko ma potencjał, zasoby, tylko potrzebuje pomocy i inspiracji ze strony dorosłego, żeby odkryć swoją wartość i móc ją realizować.

Cały czas wzbogacam swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach ukierunkowanych na rozwój zawodowy, jak i osobisty.

Przykładowe szkolenia, kursy :

 • Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Krakowie – rekomendacja do prowadzenia pracy psychoprofilaktycznej
 • Udział w projekcie “ADHD wyzwanie społeczne czy negacja” realizowanym przez Koło Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie
 • Szkolenie “Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole – czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania”
 • Szkolenie rehabilitacyjno-diagnostyczno-konsultacyjne z wykorzystaniem Metod Kinezjologii Edukacyjnej P. i G. Dennison Gimnastyka Mózgu (I i II stopień)
 • Kurs doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Polskie Towarzystwo Dysleksji – uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć
 • Kurs doskonalący „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka”, Pracownia EGO
 • Kurs doskonalący „Praca z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi”, firma szkoleniowa SET
 • Kurs doskonalący „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”, firma szkoleniowa SET
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole jako wyzwanie pedagogiczne”, Instytut „ProEduco”
 • Kurs doskonalący „Praca z dzieckiem autystycznym”, firma szkoleniowa SET
 • Szkolenie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – „Terapia osób uzależnionych
  z postanowieniem sądowym – metody pomocy a współpraca międzyinstytucjonalna”