mgr Karolina Iwan

– psychopedagog, terapeuta pedagogiczny,  logopeda, neurologopeda

Wychodzę z założenia, że mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności człowieka, dlatego od najwcześniejszych lat życia należy dbać o jej prawidłowy rozwój.

Prowadzę terapię dla dzieci jak i osób dorosłych. Każdego pacjenta traktuje indywidualnie i tak też dobieram sposób postępowania terapeutycznego.

Posiadam szerokie doświadczenie w pracy z osobami, które dotknięte zostały rozmaitymi wadami i zaburzeniami mowy, pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Downa jak również z dziećmi w normie intelektualnej. Pracuje również z pacjentami o zaburzeniach neurologicznych (afazja, dyzartria) oraz noworodkami (wczesna interwencja logopedyczna)

W trosce o wysoki poziom logoterapii, uważam że koniecznością jest ciągłe podnoszenie przeze mnie kwalifikacji w odniesieniu do skuteczności metod i form udzielania pomocy.

Wykształcenie:

 • Pomorskie Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – studia podyplomowe Neurologopedia.
 • Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe Logopedia i terapia pedagogiczna.
 • Akademia Humanistyczo – Ekonomiczna w Łodzi – studia magisterskie psychopedagogika.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna – studia licencjackie – Socjologia zachowań ludzkich.

Kursy i szkolenia:

 • Certyfikat: Współczesne metody neurorehabilitacji w pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności: Neurointegracja odruchów niemowlęcych.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych
  z afazją)
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna.
 • Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniem OUN.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej.
 • Integracja odruchów twarzy wg Swietlany Masqutowej.
 • Konferencja „Autyzm, – interakcje- porozumienie- dialog w Warszawie przygotowana przez fundację Synapsis.
 • Masaż Shantala.
 • Fas – diagnoza i terapia.
 • Korzystanie z narzędzi TTAP przy badaniu osób z autyzmem
 • Wsparcie i motywacja