mgr Jacek Kurpisz – psycholog

Zajmuje się diagnostyką oraz terapią w nurcie systemowym.

Pracuje z osobami cierpiącymi na problemy natury seksualnej (m. in. zaburzenia seksualne, brak akceptacji orientacji seksualnej, osobami transseksualnymi), parami w kryzysie, rodzinami oraz osobami z różnymi zaburzeniami psychicznymi (m .in. nerwicami, depresją, schizofrenią, zaburzeniami osobowości).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pozostaje pod stałą superwizją. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Obecnie jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w psychoterapii systemowej oraz specjalizacji z psychologii klinicznej. Zajmuje się także pracą naukową i dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, gdzie aktualnie robi doktorat na temat psychologicznych aspektów funkcjonowania seksualnego mężczyzn. Jest autorem kilku publikacji naukowych z dziedziny psychologii klinicznej oraz seksuologii. Prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla profesjonalistów, pacjentów oraz ich rodzin.