Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży

PROWADZIMY ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OBECNIE NABÓR DO GRUPY DZIECI 7-9 i 10-12 LAT Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA W DOMU I SZKOLE

PROBLEMY :
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
ZABURZENIA EMOCJI I ZACHOWANIA
NADPOBUDLIWOŚĆ, ADHD
MUTYZM
ASPERGER I AUTYZM
NIEŚMIAŁOŚĆ
TRUDNOŚCI W ADAPTACJI W NOWYM ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM LUB SZKOLNYM
AGRESJA
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
ZABURZENIA UWAGI

Terapia indywidualna:

psychologiczna, pedagogiczna, neuroterapia, logopedia, Si, kinezjologia, Metoda Dobrego statru itp.

Terapia grupowa:

Prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży.
Terapia grupowa jest szczególnie efektywna w problemach rozwojowych, psychologicznych, wychowawczych
Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zróżnicowanej metodyce w pracy terapeuty czy psychologa – na zajęciach wykorzystywane są m.in.:
Socjoterapia, psychoterapia Poznawczo- Behawioralna, metody Neurolingwistycznego Programowania, metoda Dennisona i Weroniki Sherborne, choreoterapia, artterapia, techniki relaksacyjne, psychologiczne gry i zabawy grupowe, drama itp.
Wiodącym, ogólnym celem grupowych zajęć terapeutycznych jest wielostymulacja rozwoju a więc  dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń -pobudzających- poznawczo,  wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności  społecznych.
Budzimy i rozwijamy:
Ciekawość poznawczą i twórczą, odwagę w myśleniu i działaniu, korzystanie z wyobraźni.
Chęci i sposobów -pochłaniania wiedzy.
Pobudzamy rozwój społeczny, umiejętność komunikacji, pracy w grupie (zaistnienia w grupie).
Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową, wyrażania i nazywania emocji.
Radzenia sobie z lękami, frustracjami, agresją i nieśmiałością.
Uczymy tego co przyda się przez całe życie : umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami, myślenia i reakcji i zaskakujących i trudnych sytuacjach.
1) Przynależność grupową klasyfikuje Terapeuta
spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu we wtorki
ilość uczestników w grupie max 10- 1 godzina 40 zł

przy oplacie za cały mc/ 200 zł (płatne z góry)
opłata miesieczna za 2 dzieci -300 zł

REALIZOWANE FORMY TERAPII DLA DZIECI
terapia indywidualna -obejmuje pacjenta i jego rodzinę, dotyczy pracy nad zmianą funkcjonowania dziecka w środowisku domowym

  • terapia grupowa- praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej, praca odbywa sie w oparciu o autorski program modyfikacji zachowań
  • rehabilitacja funkcji poznawczych- praca indywidualna z dzieckiem nad poprawą funkcjonowania poznawczego- w zakresie procesów zapamiętywania, uwagi, myślenia
  • terapia pedagogiczna-  praca grupowa lub indywidualna z dzieckiem nad korekcją deficytów w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania
  • turnusy terapeutyczne wyjazdowe dla dzieci i rodziców- wyjazdy terapeutyczne letnie i zimowe obejmujące pracę grupową i indywidualną z dzieckiem oraz pracę grupową z rodzicami, zajęcia realizowane według autorskiego programu modyfikacji zachowań

turnusy terapeutyczne stacjonarne dla dzieci- zajęcia terapeutyczne dla dzieci letnie i zimowe realizowane na terenie ośrodka

Terapie grupowe dla dzieci – zaburzenia zachowania

Terapia grupowa:

Prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży.
Terapia grupowa jest szczególnie efektywna w problemach rozwojowych, psychologicznych, wychowawczych
Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zróżnicowanej metodyce w pracy terapeuty czy psychologa – na zajęciach wykorzystywane są m.in.:
Socjoterapia, psychoterapia Poznawczo- Behawioralna, metody Neurolingwistycznego Programowania, metoda Dennisona i Weroniki Sherborne, choreoterapia, artterapia, techniki relaksacyjne, psychologiczne gry i zabawy grupowe, drama itp.
Wiodącym, ogólnym celem grupowych zajęć terapeutycznych jest wielostymulacja rozwoju a więc  dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń -pobudzających- poznawczo,  wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności  społecznych.

Budzimy i rozwijamy:
Ciekawość poznawczą i twórczą, odwagę w myśleniu i działaniu, korzystanie z wyobraźni.
Chęci i sposobów -pochłaniania wiedzy.
Pobudzamy rozwój społeczny, umiejętność komunikacji, pracy w grupie (zaistnienia w grupie).
Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową, wyrażania i nazywania emocji.
Radzenia sobie z lękami, frustracjami, agresją i nieśmiałością.
Uczymy tego co przyda się przez całe życie : umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami, myślenia i reakcji i zaskakujących i trudnych sytuacjach.
1) Przynależność grupową klasyfikuje Terapeuta
spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu w środy i czwartki
ilość uczestników w grupie max 10- 1 godzina 40 zł

przy oplacie za cały mc/ 200 zł (płatne z góry)
opłata miesieczna za 2 dzieci -250 zł