Umów się na wizytę

tel 534 04 16 18

Pomoc taka polega w szczególności na:

– diagnozowaniu środowiska rodzinnego i szkolnego i wynikających z tego problemów wychowawczych,
– rozpoznawania źródła problemów,
– rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,
– rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych  ( nadpobudliwość PR , nieśmiałość, agresja, lenistwo,buntowniczość, lęki)
– wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,
– organizowaniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających programu wychowawczego szkoły, wspieraniu ucznia w tym zakresie,
– wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.