ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W GRUPIE/ w Szczecinie jesteśmy prekursorem takiej formy.

TERAPIA GRUPOWA MA BARDZO DUŻE ZNACZENIE I OSIĄGAMY DZIĘKI NIEJ BARDZO ZADOWALAJĄCE EFEKTY, Należy wskazać, iż rozwój dzieci dokonuje się w dużym stopniu poprzez interakcje społeczne.

Zachowania innych osób wobec dziecka i zachowanie dziecka wobec innych wpływają na rozwój osobowości, poznania ( spostrzegania, pamięci, myślenia), mowy, emocji i oczywiście zachowania społecznego.

Grupowa forma organizacji aktywności dzieci zapewnia możliwość tworzenia warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka . Daje dziecku możliwość dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań, umożliwia zdobycie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.

Mówiąc o pracy grupowej mamy na myśli skład grupy, do której wchodzi kilkoro dzieci. Ta forma aktywności dzieci dostarcza bodźców aktywizujących i sprzyja uspołecznieniu uczestników grupy.

Grupowa praca z dziećmi dostarcza bardzo konkretnych korzyści, które wynikają z jej zastosowania zarówno dla małych pacjentów jak i logopedy.