KURS KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA I i II stopień. 10- 12 LISTOPADA 2017

Dla pedagogów, psychologów, terapeutów. Dyplom i uprawnienia do pracy tą metodą.
CENA 400 ZŁ
Zapisy mailowo : fundacja.otoja.biuro@gmail.com INFORMACJA POD NR 884848499
ZNIŻKI DLA STUDENTÓW I GRUP POWYŻEJ 5 OSÓB

Kinezjologia edukacyjna – metoda terapii różnych zaburzeń, takich jak zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania, opracowana przez dra Paula E. Dennisona. Określana jest ona mianem “gimnastyki mózgu” (ang. Brain Gym), według jej twórcy i zwolenników skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Podstawy teoretyczne metody według twórcy są związane z funkcjami ludzkiego mózgu w trzech wymiarach: lateralności (laterality), skupienia (focus) i ześrodkowania (centering).

Kinezjologia edukacyjna jest stosowana w pracy z dziećmi:

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
nadpobudliwymi psychoruchowo (z zespołem ADHD),
w celu poprawy funkcjonowanie umysłu (m.in. pamięć, koncentracja).

Zaczynamy w piątek o godzinie 15 ;00

#terapie #szkolenia #szkoleniaszczecin #kursyldanauczycieli #kurs#kurskinezjologia #kinezjologiaedukacyjna #kinezjologia #pedagodzy