Opinie / nowelizacja

Opinie wydawane przez poradnię:

 

Lp. Opinia dotyczy
Podstawa prawna
1. Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
2. Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
3. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
4. Zwolnienia z nauki drugiego języka § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
5. Nauki w klasie terapeutycznej § 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
6. Dostosowania wymagań edukacyjnych § 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
7. Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy §  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
8. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy
9. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art. 3045 § 4 Kodeksu pracy
10. Specyficznych trudności w uczeniu się § 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
11. Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną § 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Tych opinii nie mogą wydawać poradnie niepubliczne

Od 1 lutego niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mogą wystawiać opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 314 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe).

Od 1 września 2017 r. nie mogą także wydawać opinii:

 • w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe),
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (§  6 rozporządzenia w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki),
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (§ 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Galeria zdięć

Darowizna na Salę sportową dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego

Zbieramy Darowizny pieniężne na Wyposażenie Sali do ćwiczeń dla Dzieci z Pogotowia Opiekuńczego W Szczecinie

Fundacja OtoJa

 

 

Liczy się każda złotówka!!!!
Dajmy możliwość rozwoju pasji, zainteresowań, wiary w siebie i lepszą przyszłość.
Dzieci przebywają w placówkach do 18 rż. często nie mają szansy na dom rodzinny.

Odebrane ze strasznych warunków, często po przeżyciu wielkiej traumy życiowej.
Zainteresowanie sportem i rozwój fizyczny do szansa na lepsze jutro dzieci i młodzieży z 11 placówek opiekuńczych w naszym mieście.
Chcemy wyremontować i wyposażyć salę do ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Z Waszą pomocą wierzymy , iż to się uda i zrobimy wspaniąłą niespodziankęjako przezent na święta ” pod choinkę”
My wierzymy i chcemy pomóc ….. Uwierz i TY !!!

WYDARZENIE NA FACEBOOK

FILM Z AKCJI

KONTO do wpłat tylko na ten cel: 
691 950 0001 2006 0625 881 40005 Idea Bank

Zajęcia dla maluszków

“Mądra Główka” 

“zamiast przedszkola “

Zajęcia dla dzieci rozwijają :

 • intelektualnie,
 • ruchowo,
 • manualnie,
 • społecznie,
 • artystycznie.

Zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 lat prowadzone są w grupach wiekowych. Grupa liczy do 8 dzieci. Zwykle jest to 4-6 .

Rodzice dzieci do 3 lat biorą udział w zajęciach razem z dzieckiem. Staramy się w miarę możliwości zostawiać dziecko , ucząc umiejętności adaptacji w nowym środowisku.

Zajęcia trwają około 40 minut.

Podczas każdego spotkania nauczyciel organizuje zabawy i aktywności, które:

 • usprawniają ruchowo i manualnie,
 • rozwijają pamięć fotograficzną i wyobraźnię,
 • ćwiczą kreatywność i myślenie operacyjne
 • umuzykalniają, ćwiczą głos i artykulację.
 • kształtują umiejętność szybkiego fotograficznego czytania,
 • rozwijają zdolności matematyczne,
 • uczą wiedzy encyklopedycznej,

Dlaczego dzieci uwielbiają zajęcia MĄDRA GŁÓWKA : bo się nie nudzą: dowiadują się wielu ciekawych informacji, a co kilka minut zmienia się zabawa. Dlaczego rodzice uwielbiają zajęcia MĄDRA GŁÓWKA: bo rozwijają naturalne zdolności dziecka i zapobiegają dysfunkcjom rozwojowym takim jak dysleksja czy ADHD.

Jeśli chcielibyście Państwo, aby nauczyciel prowadził zajęcia w Waszym klubie, przedszkolu , bardzo prosimy o kontakt na adres fundacja.otoja.biuro@gmail.com . Proszę podać lokalizację, numer telefonu, preferowane dni i godziny oraz liczbę rodziców, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w zajęciach. Wystarczy grupa 5-6 dzieci.

2 razy w tygodniu

w godzinach 10- 11

koszt zajęć 50 zł za pojedyncze  zajęcia

Wskazana jest ciągłość wykupienie całego miesiąca to 300 zł czyli 33 zł za pojedyncze zajęcia

 

Terapia Integracji Sensorycznej

W naszej poradni prowadzimy terapię metodą Integracji Sensorycznej

Posiadamy salę, sprzęt i wykwalifikowanych specjalistów

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by odczucia mogły być użyte do celowego działania.

Gdy mózg właściwie rozpoznaje, segreguje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów (m.in. wzroku, słuchu, dotyku) dziecko rozwija się prawidłowo.

Na czym polegają zaburzenia integracji sensorycznej?

Polegają na nieefektywnym przetwarzaniu sygnałów płynących z różnych zmysłów przez układ nerwowy. reklama W konsekwencji dochodzi do nietypowych, zbyt słabych lub nadmiernych, reakcji na bodźce. Pojawiają się np. trudności z zachowaniem właściwej postawy ciała, problemy w opanowywaniu nowych zadań ruchowych (np. jazda na rowerze), czy też niechęć do uczestnictwa w zabawach ruchowych i grach sportowych.

W młodszym wieku szkolnym mogą to być kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) lub problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu czy też przepisywaniu z tablicy.

Jakie problemy są wskazaniem do zgłoszenia się do terapeuty?

Do najczęstszych, łatwo dostrzegalnych objawów pojawiających się w okresie przedszkolnym, należą trudności z utrzymaniem równowagi – dziecko często potyka się, przewraca. Ponadto często występuje słaba koordynacja ruchowa. Malec niechętnie rysuje, nieprawidłowo trzyma nożyczki, ma kłopoty z samodzielnym ubieraniem się, zapinaniem guzików, posługiwaniem się sztućcami. Pojawiają się problemy związane z awersją do mycia włosów, twarzy, uszu, czesania włosów, obcinania paznokci, czy unikanie zabaw związanych z brudzeniem rąk. Może wystąpić wyjątkowa wrażliwość na bodźce słuchowe, obniżona wrażliwość na ból, niezwracanie uwagi na zimno.

Dla kogo przeznaczona jest metoda integracji sensorycznej (SI)?

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu. Adresatami są także dzieci ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, czy niepełnosprawnością intelektualną. Warto pamiętać, że z zaburzeń integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną same, a problemy w przetwarzaniu wielozmysłowym będą rosły wraz z nimi. Dlatego tak ważne jest wczesne zdiagnozowanie i objęcie terapią SI wszystkich dzieci, które takich zabiegów wymagają.

Na czym polega terapia metodą integracji sensorycznej?

Rozpoczęcie terapii SI poprzedzone jest dokładną diagnozą rozwoju dziecka opartą na testach południowokalifornijskich oraz obserwacji klinicznej. Terapeuta przeprowadza też szczegółowy wywiad z rodzicami. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Głównym zadaniem terapii jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Dzieci bardzo lubią wszystkie terapeutyczne zabawy i chętnie biorą w nich udział.

 

 

Czytaj więcej: http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/4972610,integracja-sensoryczna-pomaga-w-problemach,id,t.html

DIALOG MOTYWUJĄCY- szkolenia dla wszystkich, którzy chcą odzyskać sens w działaniu.

– jak rozmawiać z uczniem/współpracownikiem, aby zachęcić do działania

 

WARSZTAT: 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

cena 150 zł

• Skuteczne i nieskuteczne sposoby motywowania. •

Fazowość motywacji – Transteoretyczny model zmiany – jak w praktyce rozpoznać fazę rodzącej się motywacji.

• Istota Dialogu Motywującego – praca ambiwalencją jako punkt wyjścia do podjęcia działania na rzecz zmian – jak zrozumieć i wykorzystać w motywowaniu innych ich “chce i nie chce mi się jednocześnie”.

•Cztery zasady DM. • Trening komunikacji wzmacniającej ufność we własne możliwości dokonania zmiany.

• Trening komunikacji prowokującej wypowiedzi o zmianie (dzia- łaniu) – jak się komunikować, żeby zachęcać, a nie zniechęcać do zmiany (działania).

• Jak rozpoznać wypowiedzi świadczące o oporze wobec zmiany i jak na nie reagować.

• Pułapki i błędy w prowadzeniu Dialogu Motywującego.

 

“Mądre wychowanie ” szkolenie dla rodziców

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna OtoJa

ZAPISY :MAIL:  FUNDACJA.OTOJA.BIURO@GMAIL.COM

cena: 30 zł

odbędzie się 23 Październik w godzinach 17.00 – 18.30

Jak wychować dziecko na porządnego człowieka? Jak trzymać nerwy na wodzy, kiedy nasz szkrab ignoruje zakazy i polecenia?

Jak nauczyć dziecko dyscypliny bez bicia? Częściej karać czy nagradzać? Takie pytania zadaje mnóstwo rodziców, którzy czasem czują się bezradni w wychowywaniu malucha.

Co robić, a czego unikać, by nie popełnić błędów wychowawczych? Dlaczego klaps wymierzony dziecku nie wychowuje, tylko szkodzi? Jak radzić sobie z buntem i oporem nieposłusznego dziecka?

Można czuć się bezradnym jako rodzic, można być złym, zagniewanym, sfrustrowanym, ale negatywne emocje nie mogą pchać nas do bicia dzieci.

Lepiej mówić o swoich uczuciach, np.: „Jestem zdenerwowana, że ignorujesz moja polecenia”. Niech słowa będą ostrzeżeniem dla szkraba, że nie warto przeciągać struny.

Kiedy czujesz, że złe emocje zaczynają brać nad tobą górę, wyjdź do drugiego pokoju, weź kilka głębokich wdechów i dopiero kiedy się uspokoisz, wróć do całej sytuacji.

Staraj się też zrozumieć punkt widzenia dziecka. Może zamiast ciągle upominać: „Nie wkładaj palców do gniazdka!”, lepiej kupić zaślepki na kontakty. Nieposłuszeństwo dzieci nie wynika czasem z ich złej woli, ale po prostu z ciekawości dziecięcej. Niegrzeczne maluchy nie zdają sobie często sprawy, że coś może im zagrażać.

 

Pamiętaj, że każda rodzicielska odmowa powinna być racjonalnie uzasadniona. Nie można mówić: „Nie, bo nie!”. Lepiej powiedzieć: „Nie wybiegaj na ulicę, bo możesz wpaść pod samochód!”, „Nie dotykaj gorącego żelazka, bo się poparzysz!”, „Nie wolno ruszać nożyczek bez pozwolenia, bo możesz się pokaleczyć!”.

Pamiętaj, że w wychowanie dziecka wpisany jest też system kar i nagród. Chwal dziecko, kiedy się grzecznie zachowuje, wypełnia twoje polecenia, ładnie się bawi z młodszym rodzeństwem.

 

serdecznie zapraszamy
Rodziców
na warsztaty z cyklu :
Jak mądrze wspierać rozwój naszych dzieci”
Pierwszy warsztat zatytułowany:
” Dyscyplina, która nie rani….”

Wszyscy rodzice stają wobec trudnych sytuacji wychowawczych.
Wielu z nich szuka takich sposobów radzenia sobie w tych chwilach, które nie uderzają ani w samo dziecko, ani w relację dziecka z rodzicem. Czują, że nie chcą straszyć, grozić, karać, manipulować – ale czasami nie wiedzą, co mogą zrobić w zamian.
Serdecznie zapraszamy!

Terapia dziecka wwr / nieodpłatnie

Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie.

TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA!!!

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają  obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Z terapii mogą korzystać dzieci:WCZESNE WSPOMAGANIE

 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 • zaburzeniami neurologicznymi,
 • zespołami uwarunkowanymi genetycznie,
 • wcześniactwem oraz innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu.

Konsultacje i zajęcia w ZESPOLE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU są bezpłatne.

OFERUJEMY:

pomoc psychologiczno-pedagogiczną

opracowujemy Indywidualne Programy Terapeutyczne dla każdego dziecka,

wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka.

ZAPEWNIAMY:

Terapię ruchu (rehabilitacja, ruch rozwijający W. Sherborne),

Terapię Integracji Sensorycznej

Ogólnorozwojową terapię psychologiczną,

Terapię logopedyczną,

Usprawnianie widzenia,

Stymulację wielozmysłową w salach terapeutycznych

Psychomotorykę

Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu pomocy dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU.

Wymagane dokumenty przyjęcia dziecka do ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagoiczną,

Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki,

Dokumenty należy składać w siedzibie.

Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży

PROWADZIMY ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OBECNIE NABÓR DO GRUPY DZIECI 7-9 i 10-12 LAT Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA W DOMU I SZKOLE

PROBLEMY :
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
ZABURZENIA EMOCJI I ZACHOWANIA
NADPOBUDLIWOŚĆ, ADHD
MUTYZM
ASPERGER I AUTYZM
NIEŚMIAŁOŚĆ
TRUDNOŚCI W ADAPTACJI W NOWYM ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM LUB SZKOLNYM
AGRESJA
NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
ZABURZENIA UWAGI

Terapia indywidualna:

psychologiczna, pedagogiczna, neuroterapia, logopedia, Si, kinezjologia, Metoda Dobrego statru itp.

Terapia grupowa:

Prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży.
Terapia grupowa jest szczególnie efektywna w problemach rozwojowych, psychologicznych, wychowawczych
Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zróżnicowanej metodyce w pracy terapeuty czy psychologa – na zajęciach wykorzystywane są m.in.:
Socjoterapia, psychoterapia Poznawczo- Behawioralna, metody Neurolingwistycznego Programowania, metoda Dennisona i Weroniki Sherborne, choreoterapia, artterapia, techniki relaksacyjne, psychologiczne gry i zabawy grupowe, drama itp.
Wiodącym, ogólnym celem grupowych zajęć terapeutycznych jest wielostymulacja rozwoju a więc  dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń -pobudzających- poznawczo,  wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności  społecznych.
Budzimy i rozwijamy:
Ciekawość poznawczą i twórczą, odwagę w myśleniu i działaniu, korzystanie z wyobraźni.
Chęci i sposobów -pochłaniania wiedzy.
Pobudzamy rozwój społeczny, umiejętność komunikacji, pracy w grupie (zaistnienia w grupie).
Rozwijamy umiejętność radzenia sobie z sytuacją nową, wyrażania i nazywania emocji.
Radzenia sobie z lękami, frustracjami, agresją i nieśmiałością.
Uczymy tego co przyda się przez całe życie : umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami, myślenia i reakcji i zaskakujących i trudnych sytuacjach.
1) Przynależność grupową klasyfikuje Terapeuta
spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu we wtorki
ilość uczestników w grupie max 10- 1 godzina 40 zł

przy oplacie za cały mc/ 200 zł (płatne z góry)
opłata miesieczna za 2 dzieci -300 zł

REALIZOWANE FORMY TERAPII DLA DZIECI
terapia indywidualna -obejmuje pacjenta i jego rodzinę, dotyczy pracy nad zmianą funkcjonowania dziecka w środowisku domowym

 • terapia grupowa- praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka w warunkach małej grupy terapeutycznej, praca odbywa sie w oparciu o autorski program modyfikacji zachowań
 • rehabilitacja funkcji poznawczych- praca indywidualna z dzieckiem nad poprawą funkcjonowania poznawczego- w zakresie procesów zapamiętywania, uwagi, myślenia
 • terapia pedagogiczna-  praca grupowa lub indywidualna z dzieckiem nad korekcją deficytów w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania
 • turnusy terapeutyczne wyjazdowe dla dzieci i rodziców- wyjazdy terapeutyczne letnie i zimowe obejmujące pracę grupową i indywidualną z dzieckiem oraz pracę grupową z rodzicami, zajęcia realizowane według autorskiego programu modyfikacji zachowań

turnusy terapeutyczne stacjonarne dla dzieci- zajęcia terapeutyczne dla dzieci letnie i zimowe realizowane na terenie ośrodka

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna polega na zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Logopeda zwykle zajmuje się terapią zaburzeń mowy niezwiązanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy o złożonej etiologii: terapię mowy w upośledzeniach, w autyzmie, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, zespołach genetycznych.

Oba rodzaje oddziaływań mają na celu:

 • usuwanie wad wymowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.