– jak rozmawiać z uczniem/współpracownikiem, aby zachęcić do działania

 

WARSZTAT: 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

cena 150 zł

• Skuteczne i nieskuteczne sposoby motywowania. •

Fazowość motywacji – Transteoretyczny model zmiany – jak w praktyce rozpoznać fazę rodzącej się motywacji.

• Istota Dialogu Motywującego – praca ambiwalencją jako punkt wyjścia do podjęcia działania na rzecz zmian – jak zrozumieć i wykorzystać w motywowaniu innych ich “chce i nie chce mi się jednocześnie”.

•Cztery zasady DM. • Trening komunikacji wzmacniającej ufność we własne możliwości dokonania zmiany.

• Trening komunikacji prowokującej wypowiedzi o zmianie (dzia- łaniu) – jak się komunikować, żeby zachęcać, a nie zniechęcać do zmiany (działania).

• Jak rozpoznać wypowiedzi świadczące o oporze wobec zmiany i jak na nie reagować.

• Pułapki i błędy w prowadzeniu Dialogu Motywującego.