•   diagnozy osobowości
 •   diagnoza asperger , autyzm, adhd
 •   wczesnej diagnozy prawidłowego rozwoju dzieci od 0  3 lat
 •   diagnozy intelektu i kompetencji szkolnych
 •   diagnozy kompetencji społecznych, itp..
 •   diagnozy logopedycznej

Wyniki badań psychologicznych są podstawą  między innymi dla:

 •  opinie Psychologiczno- Pedagogiczne
 •  opiniowania w przypadku problemów szkolnych i przystosowawczych
 •  prawidłowej oceny rozwoju dziecka
 •  określenia poziomu inteligencji emocjonalnej
 •  określenia ilorazu  inteligencji i możliwości szkolnych
 •  określenia słabych i silnych stron dziecka
 •  zrozumienia mechanizmu zachowania i działania
 •  wyznaczenia  strategii dla psychoterapii
 •  mogą służyć do potwierdzenia diagnozy psychiatrycznej
 •  wykluczenia zmian organicznych

W przypadku wielu zaburzeń wczesna diagnostyka stwarza większe szanse na wyrównanie deficytów przez dziecko i pozwala mu prawidłowo się rozwijać pomimo pewnych przeszkód. Testy pozawalają wskazać nie tylko problemy, ale również silne strony dziecka, których rozwój pomoże mu w odniesieniu sukcesu i zadowolenia w dorosłym życiu.