• Cennik
  Konsultacje
  Konsultacja psychologiczna/pierwsza 110 zł
  Kolejna

   

  100 zł
  Konsultacja psychiatryczna 110 zł
  Kolejna

   

  100 zł
  Konsultacja pedagogiczna

   

  110 zł
  Kolejna

   

  100 zł
  Konsultacja u psychoterapeuty 110 zł
  Kolejna

   

  100 zł
  Konsultacja Integracji Sensorycznej 80  zł
  Diagnozy

   

  Diagnoza psychologiczna

   

  150 zł
  Diagnoza pedagogiczna

   

  150 zł
  Diagnoza logopedyczna

   

  150 zł
  Wydanie pisemnej opinii

   

  50 zł
  Diagnoza Integracji Sensorycznej 250 zł Minimum 2 spotkania po 60 min+ omówienie wyniku
  Diagnoza psychoedukacyjna:PEP-R (Profil umiejętności psychoedukacyjnych)

   

   

   

  Spotkanie kontrolne

  250 zł

   

   

   

   

   

   

  50 zł

  180 min.
  Integracja bilateralna

   

   

   

  Spotkanie kontrolne

   

   

   

   

   

   

  Program szkolny

  150 zł

   

   

   

  80 zł

   

   

   

   

   

   

  120 zł

  Spotkanie diagnostyczne + kolejne z przekazaniem i omówieniem diagnozy oraz ćwiczeń terapeutycznych

   

   

   

  Opłata miesięczna zajęcia codziennie

  Diagnoza INPP(integracja odruchów)

   

  200 zł Opinia +program terapeutyczny
  Diagnoza skrócona  INPP dla dzieci do 6r.ż

   

  150 zł
  Badania kontrolne INPP

   

  100 zł
  Program szkolny INPP

   

  100 zł
  Program szkolny: zajęcia codziennie

   

  120 zł Opłata miesięczna
  3.Diagnoza i terapia dzieci z FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy)

  I etap : wywiad

  II etap: diagnoza

  III etap opinia z programem terapeutycznym

  Badania kontrolne co 4 tygodnie

   

   

   

   

  100 zł

  180 zł

   

   

  140 zł

  100 zł

  Diagnoza FASD 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Diagnostycznym  

   

  150 zł

  Terapie
  Terapia Integracji Sensorycznej 70 zł/40zł 55 min./30 min.
  Terapia logopedyczna

   

  70zł 40 min.
  Terapia neurologopedyczna 70 zł 30 min.
  Terapia ręki

   

  50 zł 45 min.
  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (indywid.) 50 zł 45 min.
 • WSZYSTKIE OPŁATY ZA USŁUGI SĄ WYKORZYSTYWANE NA CELE STATUTOWE FUNDACJI OTOJA