Terapia logopedyczno – pedagogiczna

Praca dziecka ze specjalistami nad koncentracją , pisownią , zapamiętywaniem i umiejętnością szybkiego uczenia się.

Terapie grupowe dla dzieci – zaburzenia zachowania

Diagnozujemy i Wystawiamy Opinie Psych-pedag.

Terapie grupowe dla dzieci – zaburzenia zachowania

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna z uprawnieniami do opiniowania .

Fundacja OtoJa - Poradnia Psychologiczna - Oddziały Przedszkolne

Telefon 534 04 16 18

Poradnia jest integralną częścią Fundacji OtoJa

Działamy jako niepubliczna placówka zarejestrowana w Urzędzie Miasta Szczecin.
Wpis do Ewidencji  Działalności Oświatowej pod nr WOś-S.4430.566.2012

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna zajmuje się diagnozowaniem,  opiniowaniem i terapią psychologiczną, pedagogiczną, neuroterapeutyczną i terapią ruchem. Pomocą psychologiczną dla dzieci, całych rodzin, osób dorosłych.

Zespół Poradni stanowią psychologowie i pedagodzy, wysokiej klasy specjaliści o szczególnych kwalifikacjach. Członkowie zespołu często występują w mediach, w charakterze specjalistów-konsultantów.

Celem naszej działalności jest zarówno kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji, jak i pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy pedagogicznej z dziećmi.

Oferujemy pomoc między innymi w takich sytuacjach:

Terapia małżeńska – Terapia Par

Gotowość szkolna- badanie- opinia PP

Psychiatra dziecięcy