NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA FUNDACJI "OTOJA"

    Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższych, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.   Kadra pedagogiczna nieustanie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.