Poradnia

Terapia grupowa: Prowadzimy cykliczne zajęcia terapii grupowej dla dzieci i młodzieży. Terapia grupowa jest szczególnie efektywna w problemach rozwojowych, psychologicznych, wychowawczych Realizacja tego celu jest możliwa dzięki zróżnicowanej metodyce w pracy terapeuty czy psychologa – na zajęciach wykorzystywane są m.in.: Socjoterapia, psychoterapia Poznawczo- Behawioralna, metody Neurolingwistycznego Programowania, metoda Dennisona i Weronik...

Terapia dziecka wwr / nieodpłatnie

Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie. TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA!!! Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają  obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwi...

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

logopedia / 11 września 2014
Terapia logopedyczna i neurologopedyczna polega na zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Logopeda zwykle zajmuje się terapią zaburzeń mowy niezwiązanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy o złożonej etiologii: terapię mowy w upośledzeniach, w autyzmie, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, zespołach genetycznych. Oba rodzaje oddziaływań mają na celu : usuwanie wad wymowy,  przywracanie mowy w przypadku jej utraty,  nauczanie mowy, która się nie wykształciła,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,  wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Logopeda

logopedia / 4 marca 2014
Zapewniamy w naszej Poradni: kształtowanie prawidłowej mowy czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalenie mowy już ukształtowanej, usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. Badamy i Leczymy: prawidłowy proces nabywania kompetencji i rozwoju sprawności językowej oraz komunikacyjnej, zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom językowym, pochodzenie i przyczyny powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy,mechanizm powstawania tych odstępstw,ich związek z innymi zaburzeniami rozwojowymi,ich wpływ na psychikę i funkcjonowanie społeczne, korekta wad wymowy, reedukacja zaburzeń mowy, w przypadku utraty nabytych już umiejętności porozumiewania się, terapia za...
Terapia dziecka wwr / nieodpłatnie

Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie. TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA!!! Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha...