Poradnia

WWR – dokument do lekarza Wniosek o wydanie opinii psychologiczno- pedagogicznej Wczesne Wspomaganie Wniosek rodzica o objęcie terapią  

Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie. TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA!!! Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równoleg...

PROWADZIMY ZAJĘCIA TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OBECNIE NABÓR DO GRUPY DZIECI 7-9 i 10-12 LAT Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA W DOMU I SZKOLE PROBLEMY : TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE ZABURZENIA EMOCJI I ZACHOWANIA NADPOBUDLIWOŚĆ, ADHD MUTYZM ASPERGER I AUTYZM NIEŚMIAŁOŚĆ TRUDNOŚCI W ADAPTACJI W NOWYM ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM LUB SZKOLNYM AGRESJA NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE ZABURZENIA UWAGI Terapia indywidualna: psychologiczna, pedagogiczna, neurote...

Kryzys w związku Psychoterapia małżeństw i par: spotkania przeznaczone dla małżeństw i par, które przeżywają kryzys w związku bądź chcą poprawić jakość wzajemnych relacji. Dla kogo?-  Dla wszystkich par, które chcą iść razem przez wspólne życie spełnione i szczęśliwe. Najczęściej: zdrady kłótnie, problemy w komunikacji problemy z niepłodnością, seksualne inne Konsultacja to spotkanie ze specjalistą psychologiem, małżeństwa, całej rodziny lub i...

Informacje i umówienie terminu  pod telefonem 534-04-16-18 Psycholog dziecięcy ma za zadanie wspieranie rodziny w rozwoju – od narodzin pierwszych dzieci do ukończenia przez nie szkoły. Pomaga rodzicom napotykającym na problemy wychowawcze i dzieciom doświadczających trudności emocjonalnych, rozwojowych i edukacyjnych. Psycholog dziecięcy prowadzi kompleksową diagnozę i psychoterapię dostosowaną do wieku, rodzaju problemu oraz potrzeb dz...

Poradnia jest integralną częścią Fundacji OtoJa Działamy jako niepubliczna placówka zarejestrowana w Urzędzie Miasta Szczecin. Wpis do Ewidencji  Działalności Oświatowej pod nr WOś-S.4430.566.2012  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna zajmuje się diagnozowaniem,  opiniowaniem i terapią psychologiczną, pedagogiczną, neuroterapeutyczną i terapią ruchem. Pomocą psychologiczną dla dzieci, całych rodzin, osób dorosłych. Zespół Poradni...

Oferta szkoleń/warsztatów dla rad pedagogicznych Każdy kto naucza innych, musi sam aktywnie rozwiązywać różne trudne kwestie, umieć aktywnie szukać odpowiedzi oraz argumentów na rzecz otwartej stale postawy humanistycznej. Doskonalenie ma służyć rozwojowi zawodu nauczyciela/wychowawcy. Przechodzi ono przez następujące etapy: – wzorów metodycznych, – refleksji krytycznej nad własną pracą, – samowiedzy, – samokontroli, &#...

5 sposobów na lepsze życie z nastolatkiem Wielu rodziców skarży się, że życie pod jednym dachem z nastolatkiem przypomina bytowanie z bombą – trudno powiedzieć, kiedy wybuchnie i jak do niej podejść, by tego wybuchu nie sprowokować. Jak budować relacje z dzieckiem, by nie stracić z nim kontaktu? Dlaczego interakcja jest taka ważna i czy może ułatwić życie z nastolatkiem? Nie, nie wiem, nic… – w pewnym momencie okazuje się, że ilość zdań, jakim...

Terapia dziecka wwr / nieodpłatnie

Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie. TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA!!! Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają  obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwi...

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

logopedia / 11 września 2014
Terapia logopedyczna i neurologopedyczna polega na zamierzonych oddziaływaniach ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Logopeda zwykle zajmuje się terapią zaburzeń mowy niezwiązanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy o złożonej etiologii: terapię mowy w upośledzeniach, w autyzmie, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, zespołach genetycznych. Oba rodzaje oddziaływań mają na celu : usuwanie wad wymowy,  przywracanie mowy w przypadku jej utraty,  nauczanie mowy, która się nie wykształciła,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,  wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Logopeda

logopedia / 4 marca 2014
Zapewniamy w naszej Poradni: kształtowanie prawidłowej mowy czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalenie mowy już ukształtowanej, usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu. Badamy i Leczymy: prawidłowy proces nabywania kompetencji i rozwoju sprawności językowej oraz komunikacyjnej, zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom językowym, pochodzenie i przyczyny powstających odstępstw od normy w rozwoju mowy,mechanizm powstawania tych odstępstw,ich związek z innymi zaburzeniami rozwojowymi,ich wpływ na psychikę i funkcjonowanie społeczne, korekta wad wymowy, reedukacja zaburzeń mowy, w przypadku utraty nabytych już umiejętności porozumiewania się, terapia za...

Terapia dziecka wwr / nieodpłatnie

Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, dostajesz sygnały od osób trzecich, ze jego rozwój może przebiegać nieharmonijnie zgłoś się do naszej Poradni Psychologicznej. Zespół powołanych do badań fachowców przebada dziecko i zaproponuje terapie. TERAPIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA W NASZEJ PORADNI JEST BEZPŁATNA!!! Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha...