Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Poradnia jest integralną częścią Fundacji OtoJa

  • Informacje i umówienie terminu
  • pod telefonem :
  • 884 84 84 99  infolinia
  • 69 000 50 11

Działamy jako niepubliczna placówka zarejestrowana w Urzędzie Miasta Szczecin.
Wpis do Ewidencji  Działalności Oświatowej pod nr WOś-S.4430.566.2012

 

Jesteśmy zespołem specjalistów gotowych do udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
W swojej pracy kierujemy się dbałością o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
Chcemy towarzyszyć im w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich aspiracji.
Rodziców i nauczycieli wspieramy w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.Zajmujemy się: Szerokim wachlarzem terapii i edukacji  (z dziedziny psychoterapii, pedagogiki i terapii ruchem, neurrodzinaa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno   Pedagogicznaoterapii)

Edukacją i pomocą psychologiczną dla dzieci, całych rodzin, osób dorosłych.

Zespół Poradni stanowią psycholodzy, psychiatrzy i pedagodzy, wysokiej klasy specjaliści o szczególnych kwalifikacjach. Członkowie zespołu często występują w mediach, w charakterze specjalistów-konsultantów.

Celem naszej działalności jest zarówno kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji, jak i pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy pedagogicznej z dziećmi.

Integralną częścią jest  Integracyjny punkt Przedszkolny Edusiak gdzie od najwcześniejszych chwil życia kierujemy i wspomagamy prawidłowy rozwój dzieci.

Kontakt z nami     …TU

PDF Creator    Send article as PDF   

Dodaj komentarz