Nasza Poradnia "OtoJa"

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „OtoJa” Zespół Specjalistów naszej nowo powstałej Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „OtoJa” gotowy jest do udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższych, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy. Kadra pedagogiczna nieustanie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Sale i pracownie są przygotowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt czekają na swoich użytkowników. Żywo reagując na potrzeby postanowiliśmy uruchomić nowe formy pomocy i terapii.